Народицька селищна рада

об'єднаної територіальної громади

Рішення селищної ради від 23.12.2016 р. №399 "Про селищний бюджет на 2017 рік"

         

                                                                                                                         

trizyb1
У К Р А Ї Н А 
Народицька селищна рада
Р І Ш Е Н Н Я

РІШЕННЯ

Одинадцята сесія                                                                  VІI скликання

від  23.12.2016 р.  № 399

Про селищний бюджет
на 2017 рік

         Заслухавши інформацію начальника фінансового управління селищної ради Нестерчук Т.Д., керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 14,72,77 Бюджетного кодексу України та враховуючи  висновки комісії з питань бюджету та комунальної власності  ради, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2017 рік:

1.1. Доходи селищного бюджету у сумі 54008000 грн., у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 53687600 грн., спеціального фонду селищного бюджету – 320400 грн., згідно  з додатком 1.

Затвердити іншу субвенцію селищному бюджету  з місцевих бюджетів  згідно з  додатком 1.1 .

1.2. Видатки селищного бюджету у сумі 54008000 грн.,  у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – 53687600 грн., видатки спеціального фонду селищного бюджету – 320400 грн.

2. Встановити, що у 2017 році в бюджетному процесі застосовується програмно-цільовий метод.

3.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2017 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду – 53687600 грн. та спеціальному фонду – 320400 грн., згідно з додатком 2.

4. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у сумі  20000 грн.

5. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3, в тому числі інші субвенції з селищного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 3.1.

6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд селищного бюджету у сумі  50000 грн..

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою, а саме:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплата послуг з охорони комунальних закладів культури.

8. Затвердити у складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 635500 грн., згідно з додатком 4.

 9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10.  Розпорядникам бюджетних коштів селищного бюджету забезпечити
в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11.  Установити, що джерелами формування загального фонду селищного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69,1 Бюджетного кодексу України;

13.  Надати право виконкому селищної ради здійснювати протягом 2017 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету селищному бюджету з наступним затвердженням  сесією селищної ради. 

Додатковий розподіл обсягу додаткових дотацій та субвенцій з державного бюджету селищному бюджету здійснюється за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету і комунальної власності.

14.  Додатки  1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 Селищний голова                                                                 А.О.Леончук

Ви тут: Головна Новини Рішення селищної ради від 23.12.2016 р. №399 "Про селищний бюджет на 2017 рік"