Народицька селищна рада

об'єднаної територіальної громади

Про програму організації перевезень пільгових категорій громадян на території Народицької селищної ради на 2016 рік

                                                                                                                         проект

trizyb1
У К Р А Ї Н А 
Народицька селищна рада
Р І Ш Е Н Н Я

 

П’ята  сесія                                                                   УІІ скликання

 від 18.05. 2016 №

Про програму організації перевезень пільгових  категорій 
громадян на території Народицької селищної ради на 2016 рік

          Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада:

 В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити програму організації перевезень пільгових  категорій  громадян на території Народицької селищної ради на 2016 рік (додається).

2. Контроль за виконанням рішення – покласти на постійну комісію селищної ради з гуманітарних  питань, питань торгівлі та соціального захисту населення.

 

  

Селищний  голова                                                                А.О.Леончук

 

 

 

 

                                                                            ДОДАТОК

                                                                                       до рішення селищної ради

                                                                                       від 18.05.2016 року  №  

 

 

ПРОГРАМА
 організації перевезень пільгових  категорій  громадян
на території Народицької селищної ради на 2016 рік

 

         Програма  організації перевезень пільгових  категорій  громадян на території Народицької селищної ради  на 2016 рік  (далі – Програма) розроблена відповідно  до ухвалених змін до законодавства щодо надання пільг по безкоштовному проїзду по території селищної ради громадян, за якими це право закріплено на законодавчому рівні.

         Відповідно статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21, 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 381 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в України», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» та у відповідності до інших норм  чинного законодавства.

         Програма   організації перевезень пільгових  категорій  громадян на території Народицької селищної ради на 2016 рік розроблена на підставі пропозицій та зауважень  виконкому Народицької селищної ради, діяльність яких спрямована на підвищення  соціального захисту населення, суб’єктів  господарювання, які здійснюють пасажирські перевезення.

         Головний розпорядник коштів - Народицька селищна рада.

 Мета Програми

         Метою програми є надання громадянам, належних їм згідно з чинним законодавством пільг.      

 

Пріоритетні напрями  Програми:

- підтримка ветеранів, інвалідів, учасників бойових дій та інших соціально незахищених верств населення;

- надання громадянам, належних їм згідно з чинним законодавством пільг.

 

Фінансово – економічне  обґрунтування Програми

         Фінансування заходів щодо виконання  програми  здійснюватиметься за рахунок  коштів селищного бюджету із  залученням  інших джерел фінансування,  не заборонених законодавством.


Організація пільгових перевезень

На виконання статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21, 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 381 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в України», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» та у відповідності до інших норм  чинного законодавства, перевезення пільгових  категорій  громадян на території Народицької селищної ради  здійснюють підприємства, що відповідно до чинного законодавства,  забезпечують пасажирські перевезення на території району.

Підприємства, що здійснюють  безкоштовні перевезення пільгових категорій громадян на території Народицької селищної ради, мають право на отримання відшкодування за здійснення таких перевезень.

Відшкодування коштів за перевезення пільгових категорій громадян здійснюється виконкомом Народицької селищної ради в межах кошторисних призначень, виключно, на підставі договорів на перевезення пільгових категорій населення, що укладені безпосередньо  між підприємством, що здійснює перевезення (далі –  Підприємство) та Народицькою селищною радою.

 

Фінансування витрат, спрямованих на відшкодування перевізникам

Джерелами коштів, з яких здійснюється відшкодування, є  надходження коштів з селищного бюджету із  залученням  інших джерел фінансування,  не заборонених законодавством.

Фінансове управління Народицької селищної ради перераховує кошти на рахункок селищної ради згідно з визначеними кошторисними призначеннями.

Селищна рада в свою чергу спрямовує кошти  безпосередньо на рахунки підприємства, що здійснює перевезення пільговиків.

         Встановити бюджетні призначення за рахунок коштів селищного бюджету на 2016 рік у сумі 50,0 тис.грн..

 

Порядок відшкодування витрат

Народицька селищна рада, як Платник, укладає договір із кожним перевізником для здійснення компенсаційних виплат перевізнику за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

 Перевізники, які здійснюють безкоштовні перевезення пільгових категорій, надають в селищну раду  фактичні розрахунки витрат,  акти звірки та інші необхідні документи, що беззаперечно підтверджують  здійснення факту пільгового перевезення, щомісячно, до 6 числа наступного за звітним місяцем.

Відповідальність за достовірність, повноту та вчасне подання розрахунків в Народицькій селищній раді за пільгове перевезення пасажирів для надання відшкодування, покладається на перевізника, з яким укладено відповідний договір.

У разі потреби,  селищна рада   здійснює перевірки кількості  перевезень пільгових категорій пасажирів, результати яких відображаються в актах перевірки та зберігаються в Народицькій селищній раді та на підприємстві, яке перевірялося.

 Після проведених перевірок, при  виявленні невідповідностей показників, передбачених розрахунками, Платник зобов’язаний провести перерахунок щодо суми відшкодувань.

Народицька селищна рада сплачує Перевізнику кошти по відшкодуванню витрат за перевезення пільгових категорій населення щомісячно до 10 числа, відповідно до бюджетних призначень.

 

 

 

 

Секретар ради                                       О.В.Прокопенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ви тут: Головна Документи Проекти рішень на чергову сесію Про програму організації перевезень пільгових категорій громадян на території Народицької селищної ради на 2016 рік