Народицька селищна рада

об'єднаної територіальної громади

Про затвердження Положення про оренду житлового фонду, що перебуває у комунальній власності

                                                                                                                         проект

trizyb1
У К Р А Ї Н А 
Народицька селищна рада
Р І Ш Е Н Н Я

Третя   сесія                                                                   УІ скликання

від  24.02. 2016 року

 Про затвердження Положення про оренду житлового фонду,
що перебуває у  комунальній власності

    Відповідно до п. 2 ст. 810 Цивільного кодексу України, глави 2 Житлового кодексу Української РСР,  ст. 25, 30, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою вдосконалення системи управління житловим фондом селищної ради та контролю за бюджетними надходженнями за користування комунальним житлом,  селищна рада

  ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити Положення про оренду житлового фонду, що перебуває у комунальній власності територіальної громади Народицької селищної ради (додається).

    2.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та постійну комісію селищної ради з питань бюджету і комунальної власності.

 

  Селищний голова                                               А. О. Леончук

 

 

  

 

 

 

Затверджено

рішенням  Народицької селищної ради

від 24.02. 2016 року № ____

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про оренду житлового фонду, що перебуває у комунальній власності територіальної громади Народицької селищної ради

 

 

1. Загальні положення.

 

1.1. Дане Положення розроблене відповідно до вимог Житлового кодексу Української РСР, Цивільного Кодексу України визначає порядок оренди житлових приміщень в будинках комунальної форми власності територіальної громади Народицької селищної ради та оплати вартості проживання в них.

 

1.2. Це Положення встановлює порядок надання житлових приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади Народицької селищної ради  для тимчасового проживання (оренди) громадян та членів їх сімей, що потребують житла та покращення існуючих житлових умов, а також спеціалістам високої кваліфікації які  необхідні в даній місцевості, фахівцям різних сфер (напрямів) господарювання та створення умов для належного їх проживання.

 

2. Терміни та визначення, що застосовуються в даному Положенні.

 

Житловий будинок -  будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання.

 

Квартира -  ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання.

 

 Житловий фонд - жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях, що перебувають у комунальній власності територіальної громади Народицької селищної ради.

 

Фонд  житла - жилі приміщення, призначені для надання в оренду рішенням виконавчого комітету селищної  ради.

 

Призначення жилих будинків і жилих приміщень  - жилі будинки і жилі приміщення призначаються для постійного або тимчасового проживання громадян.

 

Розмір орендної плати – плата що сплачується фізичними особами за оренду жилого приміщення для його використання як місця  проживання.

 

3. Порядок надання  жилих приміщень в оренду.

 

3.1. Жилі приміщення, що надаються в оренду призначаються для заселення громадянами, що потребують житла чи покращення існуючих житлових умов, а також громадянами, які у зв’язку з характером їх трудових відносин повинні проживати за місцем роботи або поблизу від нього.

 

3.2. Під жилі приміщення, що пропонуються в оренду виділяються, як правило, окремі квартири, будинки які згідно рішення виконкому селищної ради можуть бути передані в оренду.

 

3.3. До числа жилих приміщень, що можуть надаватися в оренду (Фонду житла), можуть бути включені:

3.3.1. Збудовані за бюджетні кошти (або дольової участі) і перебувають в комунальній

власності територіальної громади Народицької селищної ради;

3.3.2.  Безгосподарні приміщення, будинки, будівлі, які прийняті у комунальну власність;

3.3.3.  Звільнене житло для повторного заселення;

3.3.4 Інші житлові приміщення,  передані у комунальну власність територіальної громади Нарордицької селищної ради, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

3.4.  Жилі приміщення, включаються до Фонду житла, призначеного для надання в оренду рішенням виконавчого комітету Народицької селищної ради.

 

3.5.  Виконавчим комітетом Народицької селищної ради надаються в оренду жилі приміщення з Фонду житла за результатом розгляду звернень громадян, що потребують житла чи покращення існуючих житлових умов, та клопотанням юридичних осіб, організацій, установ з документальним обгрунтуванням  потреби  відповідного спеціаліста у наданні житла.

 

3.6.  Облік жилих приміщень, що надаються в оренду, ведеться в комунальними підприємтвами на балансі яких знаходяться  Фонд житла з обліковуванням в журналі обліку

 

3.7.  Виключення жилого приміщення  з числа Фонду житла провадиться рішенням виконавчого комітету Народицької селищної ради за умови відсутності діючого договору оренди по даному приміщенню.

 

3.8.  Клопотання про виключення жилого приміщення із Фонду житла  подається у випадках:

             -  відсутності потреби в подальшому його використанні як житла на умовах оренди;

             - у разі зміни його статусу на нежитлове в порядку встановленому законодавством;

             - в інших випадках та в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

3.9.  Про виключення жилого приміщення з числа Фонду житла у журналах обліку  жилих приміщень, що надаються в оренду, робиться відповідна відмітка.

 

3.10. Жиле приміщення, що надається на умовах оренди, має бути пристосоване до належних умов проживання, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

 

3.11.  Жилі приміщення в оренду фізичним особам надаються у межах забезпеченості громадян жилою площею, визначеному в установленому порядку з урахуванням всіх вимог для вселення передбачених Житловим Кодексом.

 

3.12. Жиле приміщення, що надається на умовах оренди, може бути надано з перевищенням максимального розміру площі, якщо в даний час відсутнє жиле приміщення Фонду житла необхідної  площі.

 

3.13. Жиле приміщення надається громадянинові на всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним або окремо від заявника, або іншому населеному пункті і дали згоду на проживання в зазначеному приміщенні.

 

 

4. Порядок укладення договору оренди жилих приміщень.

 

4.1.  Жилі приміщення на умовах оренди надаються громадянам,  в разі відсутності в їх іншого жилого приміщення.                                                                                                                                   

4.2. Жилі приміщення на умовах оренди також можуть надаватися тим громадянам, які забезпечені жилим приміщенням, але потребують поліпшення житлових умов.

   

4.3.  Для одержання  жилого приміщення на умовах оренди громадянин подає заяву встановленого зразка до підприємства на балансі якого знаходиться жиле приміщення, надалі за текстом - Орендодавець або Комунальне підприємство.

           До заяви додаються:

             -    довідка з попереднього місця проживання про склад сім'ї (Ф-3);

            -  заяви повнолітніх членів сім'ї, які бажають поселитися в жиле приміщення, що надається на умовах оренди, про їх згоду на проживання в зазначеному приміщенні;

-  довідка про наявність чи відсутність житла на території Народицької селищної ради (в данному населеному пункті);

-   лист - клопотання з місця роботи (за наявності).

 

4.4. Орендодавець подає перелік документів заначений в п. 4.3 даного Положення на розгляд  виконавчому комітету Народицької селищної  ради для надання  в оренду жилого приміщення. На підставі  рішення виконавчому комітету Народицької селищної  ради комунальне підприємство  укладає договір оренди жилого приміщення, який є єдиною підставою для вселення в надане  жиле приміщення. Договір оренди житла укладається в письмовій формі між   Орендодавцем (підприємством на балансі якого знаходиться жиле приміщення) і Орендарем (типова форма додаток 1).

 

4.5. Комунальне підприємство  в п’ятиденний термін після укладення договору оренди жилого приміщення направляє до підприємств надавачів послуг повідомлення про укладення такого договору із обов’язковим зазначенням терміну його дії.

 

4.6. Договір оренди вручається громадянину, від імені якого він укладений. При укладенні договору оренди пред'являються паспорти (або документи, що їх замінюють) всіх осіб, включених до договору.

 

4.7. Договір оренди зберігається три роки після закінчення терміну його дії .

 

4.8. Договір оренди жилого приміщення, що надається в оренду, може бути визнаний недійсним в разі порушення порядку проживання установленого чинним законодавством України, поданні недостовірних даних або невиконанні умов договору.

  

 

 

5. Користування жилими приміщеннями, що надаються в оренду

 

5.1.   Орендар  жилого приміщення має право бути зареєстрованим та проживати в ньому разом з членами своєї сім'ї і в установленому порядку за письмовою згодою всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з ним, вселити в займане ним жиле приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб.

 

5.2.   На громадян, які проживають в орендованому жилому приміщенні, незалежно від часу  укладення договору оренди або їх вселення, поширюються всі права та обов’язки визначені Цивільним кодексом України , Житловим кодексом України , даним Положенням та договором оренди.

 

5.3.  Орендар  жилого приміщення і члени його сім'ї зобов'язані:

    -  додержуватися умов договору оренди жилого приміщення і правил користування жилими приміщеннями,  утримання жилого будинку і прибудинкової території;

   -  щомісяця своєчасно вносити орендну плату та плату за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) за затвердженими в установленому порядку ставками і тарифами;

    -   дбайливо ставитися до наданого жилого приміщення і його обладнання, проводити на умовах і в порядку, що визначаються законодавством України, за свій рахунок поточний ремонт займаного приміщення, а при звільненні приміщення здати його в належному стані, але не гіршому, ніж він був до вселення;

    -   при закінченні дії договору оренди звільнити займане жиле приміщення та знятись з реєстрації по даній адресі.

 

5.4. В разі виконання Орендарем в повній мірі своїх зобовязань за договором оренди житлового приміщення (що підтверджується довідкою Орендодавця), термін дії  такокого договору автоматично продовжується на новий строк,  на тих самих умовах.

 

5.5. Якщо орендар, незважаючи на письмове попередження орендодавця (уповноваженого ним органу, організації), використовує орендоване житло не за призначенням і з порушенням умов договору, орендодавець має право вимагати в судовому порядку розірвання договору оренди житла і відшкодування заподіяних йому збитків.

 

5.6. До користування жилими приміщеннями, які надаються на умовах оренди, не застосовуються правила: про бронювання жилого приміщення (статті 73 - 76 Житлового кодексу УРСР, про обмін жилого приміщення (статті 79 - 83, 85 Житлового кодексу УРСР), у тому числі з наймачем іншого жилого приміщення, про зміну договору найму жилого приміщення (статті 103 - 106 Житлового кодексу УРСР).

 

6. Нарахування орендної плати

 

6.1.    Щомісячна орендна плата встановлюється у розмірі :

-         за житло розташоване в смт. Народичі  0,4 гривні без ПДВ за 1 кв. м загальної площі;

-         за житло розташоване у всіх інших населених пунктах Народицької селищної ради 0,25  гривні без ПДВ за 1 кв. м загальної площі.

Орендна плата нараховується з дати укладення договору оренди.

 

6.2.Орендна плата, розрахована відповідно до цього Положення, перераховується:

- 80 відсотків – до селищного бюджету;

- 20 відсотків – орендодавцю.

6.3. Плата за надані комунальні послуги юридичним особам, які орендують жилі приміщення, встановлюється відповідно до групи споживачів, в яку віднесено дане підприємство, організація чи установа.

 

6.4. Пільги на оплату оренди та комунальних послуг встановлюються чинним законодавством України,  Народицькою селищною радою.

 

6.5. Субсидія на житлово-комунальні послуги поширюється для фізичних осіб лише на комунальні послуги за виключенням орендної плати на загальних підставах, визначених законодавством України.

 

7. Звільнення орендованого жилого  приміщення

 

7.1. Орендар у разі вибуття в зв'язку з переведенням на іншу посаду, закінченням строку дії контракту або отримання житла у постійне користування, зобов'язаний невідкладно звільнити та здати займане ним  жиле приміщення орендодавцю (балансоутримувачу). З ним разом повинні вибути всі особи, які проживали з відповідальним орендарем, не залежно від віку і дати вселення в дане жиле приміщення.

 

7.2. У випадку виникнення спірних відносин, орендар жилого приміщення має виключне право на залишення на умовах оренди виділеного житла, а всі інші члени сім”ї, які зареєстровані та проживають разом з ним,  зобов”язані звільнити орендоване житлове приміщення.

 

7.3. Орендодавець (балансоутримувач) зобов'язаний прийняти жиле приміщення згідно з актом приймання-передачі, до якого додаються дефектний акт жилого приміщення, довідка про сплату комунальних послуг та підтвердження про зняття орендаря та членів його сім'ї з реєстраційного обліку. Після цього орендарю   видається довідка про здачу орендованої жилої площі.

 

7.4 Вартість поліпшень орендованого житла, виконаних Орендарем, які не можна відокремити без шкоди для майна, компенсації та поверненню не підлягає.

 

 

7.5. У разі тимчасової відсутності орендаря або членів його сім'ї, орендоване жиле приміщення  зберігається за ними у випадках і в строки, визначені в  Житлового кодексу УРСР.

 

7.6. У разі визнання договору на орендоване жиле приміщення недійсним унаслідок неправомірних дій осіб, які його уклали, орендарі підлягають виселенню.

 

7.7. Звільнення (передача) орендованих жилих приміщень, які обліковані за бухгалтерським обліком, здійснюється на основі акта приймання-передачі основних засобів та інших необоротних активів.

7.8 У разі смерті Орендаря, з яким проживали інші члени сім'ї, та у яких відсутні підстави на укладання договору оренди відповідно . цього Положення, членам сім'ї надається право проживання у вказаному житловому приміщенні протягом 3-х місяців із дня смерті Орендаря. По закінченню вказаного строку житлове приміщення підлягає звільненню

8. Розірвання та припинення договору оренди

8.1. Розірвання договору можливе за згодою сторін або у судовому порядку. 
8.2. Договір оренди припиняється: 
8.2.1. якщо орендар забезпечив себе іншим житлом (власність, оренда, реєстрація); 
8.2.2. у разі смерті Орендаря;
8.2.3. у разі звільнення з роботи на підприємстві, в установі чи організації за клопотанням якої йому було надано в оренду житло;
8.2.4. у разі закінчення строку дії договору, та не пролонгацією його згідно п. 5.4.

8.4. На вимогу Орендодавця договір оренди може бути достроково розірваний: 
8.4.1. У разі не внесення орендної плати чи комунальних послуг протягом трьох місяців;
8.4.2. У разі невиконання умов договору по збереженню житла.

8.5. У разі розірвання чи припинення договору оренди Орендар зобов'язаний повернути Орендодавцеві житло на умовах, зазначених у договорі оренди.

 

 

9.  Контроль при виконанні договорів оренди

9. 1. Контроль за виконанням зобов’язань за договорами оренди житла, що знаходиться у комунальній власності покладається на Орендодавця.

9.2. У разі невиконання або неналежного виконання Орендарем зобов’язань за договором оренди об’єкта комунальної власності Орендодавець повинен протягом двох місяців вжити заходи щодо поновлення порушених прав та інтересів, згідно з чинним законодавством.

 

 

Секретар ради                                                                      О. В. Прокопеко     

                                                   

Ви тут: Головна Документи Проекти рішень на чергову сесію Про затвердження Положення про оренду житлового фонду, що перебуває у комунальній власності