Народицька селищна рада

об'єднаної територіальної громади

Про Положення про порядок надання в оренду земельних ділянок

                                                                                                                         проект

trizyb1
У К Р А Ї Н А 
Народицька селищна рада
Р І Ш Е Н Н Я

Третя   сесія                                                                   УІ скликання
від 24.02..2016 №  

 Про Положення про порядок надання
в оренду земельних ділянок

 Керуючись Земельним кодексом України, технічною документацією по визначенню нормативної грошової оцінки земель , п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні,  враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради  з питань містобудування, житлово-комунального господарства,охорони навколишнього природного середовища та землекористування ,  селищна рада

 В И Р І Ш И Л А:

 1.Затвердити Положення про надання в оренду земельних ділянок територіальної громади Народицької селищної ради (додається).

 2.Спеціалісту – землевпоряднику селищної ради при  підготовці документів, які стосуються оренди земельних ділянок – керуватися цим Положенням.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію  селищної ради з питань містобудування, житлово-комунального господарства,охорони навколишнього природного середовища та землекористування.

 

 

Селищний голова                                    А.О.Леончук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішенням ІІІ сесії селищної ради
 від 24.02.2016 року №

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ В ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

 

1. Загальні положення.

 

1.1. Це Положення визначає засади  надання в оренду земельних ділянок.

1.2. Об’єктом оренди є земельні ділянки, що належать територіальній громаді Народицької селищної ради  та знаходяться в межах населених пунктів громади.

1.3. Орендодавцем земельних ділянок являється Народицька селищна  рада.

1.4. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об’єднанням і організаціям (Орендарі).

1.5. Земельні ділянки надаються в оренду юридичним особам, приватним підприємцям , громадянам для здійснення ними господарської діяльності та  для забезпечення їх особистих потреб.

1.6. Оренда земельних ділянок може бути короткостроковою – не більше 5-ти років та довгостроковою – не більше 50 років.

1.7. Підставою для укладення договору оренди і набуття права на оренду земельної ділянки, що перебуває в межах населених пунктів територіальної громади, є рішення селищної  ради (Орендодавець), які приймаються на засіданнях сесії. У випадку проведення аукціону або конкурсу щодо набуття права оренди на земельну ділянку підставою для укладання договору оренди є результати проведеного аукціону або конкурсу.

1.8. Орендарі набувають права оренди земельної ділянки  на підставах і в порядку, передбачених  Земельним  кодексом  України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про оренду землі», іншими законами України і договором оренди землі.

1.9. У разі набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах підставою  для  укладення  договору  оренди  є  результати аукціону чи конкурсу.

1.10. Договір оренди  землі  укладається  у  письмовій  формі  і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально.

 1.11. Типова форма  договору  оренди землі затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. N 220.

1.12. Право оренди земельної ділянки виникає  з моменту державної реєстрації цього  права.

1.13. Спори, пов'язані з  орендою землі,  вирішуються у судовому порядку.

 

 

2.  Порядок укладення договору оренди землі

 

2.1.  Особа, яка бажає отримати земельну ділянку в оренду із земель комунальної власності,  подає до селищної ради   заяву (клопотання). До заяви мають бути додані наступні документи:

для юридичних осіб:

-копія та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію,

-копія та оригінал довідки ЄДРПОУ,

-копія та оригінал довідки 4-ОПП,

-копія та оригінал свідоцтва платника ПДВ,

-довідка з установи банку про наявність розрахункових рахунків,

-копія та оригінал договору оренди / купівлі-продажу приміщення (свідоцтво на праві власності), яке знаходиться на даній земельній ділянці (за його наявності).

для фізичних осіб-приватних підприємців:

-копія та оригінал паспорту,

-копія ідентифікаційного коду,

-копія та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію,

-копія та оригінал довідки 4-ОПП,

-копія та оригінал свідоцтва про сплату єдиного/фіксованого податку,

-довідка з установи банку про наявність розрахункових рахунків,

-копія та оригінал договору оренди / купівлі-продажу приміщення (свідоцтво на праві власності), яке знаходиться на даній земельній ділянці (за його наявності).

для інших фізичних осіб (не приватних підприємців):

-копія та оригінал паспорту,

-копія ідентифікаційного коду,

-копія та оригінал договору оренди / купівлі-продажу приміщення (свідоцтво на право власності), яке знаходиться на даній земельній ділянці (за його наявності).

2.2. Заява про виділення земельної ділянки в оренду повинна бути зареєстрована у селищній раді та розглянута на засіданні сесії .

2.3. У разі надходження двох або більше заяв (клопотань) на оренду однієї і тієї самої земельної ділянки, селищна рада проводить аукціон або конкурс щодо набуття   права   оренди   земельної   ділянки,  якщо  законом  не встановлено інший порядок.

2.4.  Передача в оренду земельних ділянок, межі яких визначені в натурі, без зміни їх цільового призначення, здійснюється без розробки проекту їх відведення. На протязі трьох місяців після прийняття рішення про передачу в оренду земельних ділянок, межі яких визначені в натурі, без зміни їх цільового призначення, Орендар зобов’язаний з даним рішенням звернутися до землевпорядної організації для виготовлення відповідної документації. Після її розроблення Орендар має надати, погоджену в установленому Законом порядку,  документацію до Народицької селищної  ради для її розгляду та надання земельної ділянки в користування на умовах  оренди.

2.5. У договорі оренди землі мають бути вказані:

 • об'єкт оренди   (місце   розташування   та  розмір  земельної ділянки);
 • строк дії договору оренди;
 • орендна плата із зазначенням  її  розміру,  індексації,  форм платежу,   строків,   порядку   її   внесення   і   перегляду   та відповідальності за її несплату;
 • умови використання та цільове призначення земельної  ділянки, яка передається в оренду;
 • умови збереження стану об'єкта оренди;
 • умови і строки передачі земельної ділянки Орендарю;
 • умови повернення земельної ділянки Орендодавцеві;
 • існуючі обмеження  (обтяження)  щодо  використання  земельної ділянки;
 • визначення сторони,  яка несе ризик  випадкового  пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини;
 • відповідальність сторін.

      За згодою  сторін  у договорі оренди землі можуть зазначатися інші  умови,  зокрема  якісний  стан  земельних   угідь,   порядок виконання зобов'язань сторін,  порядок страхування об'єкта оренди, порядок відшкодування витрат на здійснення заходів щодо охорони  і поліпшення об'єкта оренди, проведення меліоративних робіт, а також обставини, що можуть вплинути на зміну або припинення дії договору оренди, тощо.

     Невід'ємною частиною договору оренди землі є:

 • план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;
 • кадастровий план земельної ділянки з  відображенням  обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;
 • акт визначення   меж   земельної   ділянки   в   натурі   (на місцевості);
 • акт приймання-передачі об'єкта оренди;
 • проект відведення земельної ділянки у випадках,  передбачених п.2.5. даного Положення.

 2.6. В разі закінчення дії договору оренди земельної ділянки, Орендар, який має наміри продовжити користування земельною ділянкою на умовах оренди, зобов’язаний звернутися до селищної  ради з заявою про поновлення даного договору за 60 днів до дати його закінчення.

 

4.Укладання попереднього договору оренди землі.

 

4.1.Попередній договір оренди землі на умовах, які відповідають основному договору,  укладається з юридичними та фізичними особами в місячний термін з моменту прийняття селищною радою рішення про надання  цим суб’єктам господарювання дозволів :  на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок (крім земельних ділянок, що передаються в оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд, будівництва і обслуговування гаража, городництва, сінокосіння); на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на  земельні ділянки (крім земельних ділянок, що передаються в оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд, городництва ,сінокосіння); на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомості, що належать їм на праві власності.

4.2.Орендна плата по попередньому договору встановлюється відповідно до цього Положення.

4.3.При виготовленні технічної документації щодо складання документів,що посвідчують право на земельні,попередній договір укладається на площу, що визначена договором оренди попереднього землекористувача.

4.4.При виготовленні  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок  та проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок ,попередній договір укладається на орієнтовну площу, що підтверджена плановими матеріалами та вказана у рішенні сесії селищної ради.

4.5.Дія попереднього договору встановлюється на термін до моменту реєстрації основного договору.

4.6.Попередній договір вважається автоматично розірваним з моменту реєстрації основного договору.

4.7.Попередній договір оренди землі реєструється  у Народицькій селищній раді.

4.8.Невід’ємною частиною попереднього договору є : розрахунок орендної плати, план або схема земельної ділянки, акт приймання – передачі об’єкта оренди

 

5. Орендна плата

 

         5.1   Розмір річної орендної плати встановлюється на рівні :

 

         5.1.1. 12 відсотків від нормативної грошової оцінки  для земель, на яких розміщені банківські установи, кредитні  спілки, об’єкти, на яких проводиться роздрібна торгівля нафтопродуктами (АЗС,ГЗС), башти мобільного зв’язку,малі архітектурні форми(кіоски,павільйони);

 

5.1.2. 6 відсотків  від нормативно грошової оцінки для земель, на яких розміщені об’єкти промисловості;

 

5.1.3. 9 відсотків від нормативно грошової оцінки  для земель ,на яких розміщені офіси, аптеки, об’єкти,  в яких здійснюється роздрібна торгівля ;

 

5.1.4.  9 відсотків від нормативно грошової оцінки для земель, на яких розміщені  кафе, бари, ресторани;

 

5.1.5.  3 відсотки від нормативної грошової оцінки для земель,  на яких суб’єкти підприємницької діяльності здійснюють переробку сільськогосподарської продукції;

 

5.1.6.  3 відсотки від нормативної грошової оцінки для земель сільськогосподарського призначення (садівництва,сінокосіння та випасання худоби, городництва);

 

5.1.7.  5 відсотків від нормативної грошової оцінки для суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються ремонтом та обслуговуванням автомобілів, шино монтажем та для  обслуговування складських приміщень;

 

5.1.8. 3 відсотки від нормативної грошової оцінки для суб’єктів  підприємницької діяльності, які надають послуги по здачі в оренду нерухомого майна  для торгівлі ;

 

5.2. На території  сільських населених пунктів територіальної громади Народицької селищної ради  встановити  розмір річної орендної плати для суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю (магазини) :

5.2.1.  на території села Базар – 9 відсотків від нормативної грошової оцінки ;

5.2.2. на території села Болотниця  -  8 відсотків від нормативної грошової оцінки ;

5.2.3. на території села В’язівка - 8 відсотків від нормативної грошової оцінки ;

5.2.4. на території села Закусили - 8 відсотків від нормативної грошової оцінки ;

5.2.5. на території села Залісся - 8 відсотків від нормативної грошової оцінки ;

5.2.5. на території села Ласки - 8 відсотків від нормативної грошової оцінки ;

5.2.6. на території села Межиліска - 8 відсотків від нормативної грошової оцінки ;

5.2.7. на території села Новий Дорогинь - 8 відсотків від нормативної грошової оцінки ;

5.2.8. на території села Норинці -  8 відсотків від нормативної грошової оцінки ;

5.2.9. на території села  Радча - 4 відсотки від нормативної грошової оцінки ;

5.2.10. на території села  Селець  - 8 відсотків від нормативної грошової оцінки ;

5.2.11. на території села  Старий Дорогинь - 8 відсотків від нормативної грошової оцінки ;

5.2.12. на території села  Сухарівка  - 8 відсотків від нормативної грошової оцінки ;

 5.3.   3-12 відсотків від нормативної грошової оцінки  за земельні ділянки, що не увійшли до даного переліку. Для всіх категорій земель.

          5.4.    У випадку, якщо суб’єкт підприємницької діяльності здійснює на одній земельній ділянці декілька видів діяльності, за основу при визначенні розміру орендної плати береться більший відсоток від нормативної грошової оцінки.

          5.5. Орендодавець переглядає ставки орендної плати не частіше 1(одного) разу на рік.

 

Секретар ради                                                  О. В. Прокопенко

Ви тут: Головна Документи Проекти рішень на чергову сесію Про Положення про порядок надання в оренду земельних ділянок